Veelzeggend nieuws over de praktijk, logopedie en dyslexie

Veelzeggend zit niet stil. Wij blijven ons als logopediepraktijk en dyslexiepraktijk verdiepen in ons vakgebied zodat wij u of uw kind van de beste zorg kunnen voorzien. Wij houden u graag op de hoogte van leuke nieuwtjes en interessante ontwikkelingen op het gebied van logopedie, dyslexie en onze praktijk.

Laat u gratis adviseren

Nieuwe collega

Elisa Pals werkt sinds 18 februari bij Veelzeggend. Zij werkt op de locaties Tulpstraat en Hoofdstraat West in Wolvega. 

Nieuwe locatie 

Per 18 februari 2021 is Logopediepraktijk Horen, Zien & Spreken in Wolvega overgenomen door Veelzeggend. 

Logopediepraktijk Horen, Zien & Spreken is in maart 2015 opgericht door Saeske Reitsema en was gevestigd aan Hoofdstraat West 8. Saeske heeft met veel energie, plezier en liefde voor het vak de praktijk uitgebouwd tot een mooie praktijk met een duidelijk herkenbaar logo. Toch heeft zij besloten om haar praktijk te verkopen en hebben Saeske en Erica heel prettig toegewerkt naar een fijne overname van de praktijk. 

Ondanks de overname verandert er voor de huidige cliënten haast niets, aangezien de praktijklocatie blijft bestaan. Daarnaast is Elisa, de collega van Saeske, nog steeds de logopedist op deze praktijklocatie. Voor de toekomstige cliënten zijn er meerdere praktijklocaties in Wolvega en kan er voorkeur aangegeven worden.

Veelzeggend voldoet aan de AVG-norm

De AVG is volop in het nieuws. Op 8 mei zijn wij bezig geweest om te voldoen aan de AVG-normen. Dit houdt in dat wij opnieuw hebben vastgelegd hoe wij omgaan met vertrouwelijke informatie en hebben enkele zaken aangescherpt. U als (ouder van de) cliënt zult hier niets van merken, omdat het administratieve zaken behelst. 

Mocht u hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag.

Stagiaire Grietsje

Dit najaar loopt Grietsje stage in onze praktijk. Annemieke is haar begeleider.

Wij vinden het belangrijk om stageplaatsen aan te bieden in de praktijk, zodat de logopediestudenten ervaring kunnen opdoen.
De aanwezigheid van een stagiaire wordt met u besproken. Mocht u bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een stagiaire, dan kunt u dat aangeven bij de behandelend logopedist.

Stagiaire Karin

Sinds september loopt Karin stage bij ons in de praktijk. Zij is gekoppeld aan Jeanet en is op dinsdag en woensdag in Appelscha en op vrijdagochtend in Wolvega. 

Karin is ongeveer 10 jaar werkzaam geweest in zorg/onderwijs voor verstandelijk beperkte kinderen en heeft ruim 3 jaar geleden de omslag gemaakt naar logopedie. De kinderen vinden het erg gezellig met haar in de praktijk!
Karin blijft tot eind juni 2017 bij ons in de praktijk.

Plannen voor het najaar

Dit najaar zijn wij volop bezig met na- en bijscholing. Begin november volgt Erica de afsluitende dag van de cursus 'Eet- en drinkproblematiek bij baby's en zeer jonge kinderen'. Na afronding van deze cursus kan zij ouders en baby's/jonge kinderen begeleiden die problemen ervaren bij het eten/drinken. Voor vragen, neem contact met ons op.


Op zaterdag 26 november volgen Jeanet, Annemieke en Erica de cursus MetaTaal. MetaTaal is een effectieve behandeling voor oudere kinderen met een TOS (taalontwikkelingsstoornis). Er wordt gebruikgemaakt van visuele ondersteuning om de grammaticale regels te leren. Meer informatie over deze cursus komt binnenkort op onze Facebook-pagina.


De jaarlijkse herhaling van de BHV-cursus volgen Jeanet, Annemieke en Erica in december.

Nieuwe collega Sybrine

Sinds dit jaar is Sybrine ook deel van het Veelzeggend team! Klik hier voor meer informatie over haar. Wij heten Sybrine van harte welkom en wensen haar veel werkplezier.

Veelzeggend op Facebook!

Wij plaatsen met regelmaat leuke weetjes over onze praktijk, logopedie en dyslexie op onze Facebook-pagina: http://www.facebook.com/veelzeggend.

Tarieven Logopedie 2016

In 2016 zijn de tarieven door het NZa (Nederlandse Zorgautorieit) vastgesteld en de zorgverzekeraars hebben op basis daarvan hun tarieven bepaald. In onderstaand pdf-bestand kunt u de tarieven vinden.

Overname logopediepraktijk Appelscha door Veelzeggend!

Dinsdag 22-09-15

Sinds de zomer van 2015 hebben Jeanet Visserman en Erica Scholten namens Veelzeggend de logopediepraktijk in Appelscha overgenomen. ‘Wij vinden het ontzettend leuk om op een nieuwe plek te werken en de logopedie in Appelscha over te nemen, zodat er voor de cliënten niets verandert’, aldus Visserman en Scholten. De praktijk is gevestigd in Riemsoord 56 te Appelscha.


Jeanet en Erica werken allebei als logopedist en dyslexiespecialist. De combinatie van logopedie en dyslexie maakt de praktijk veelzijdig.
Veelzeggend heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Logopedie valt binnen de basisverzekering, maar voor volwassen geldt het eigen risico. Het is voor veel zorgverzekeraars noodzakelijk dat u een verwijsbrief aanvraagt bij uw huisarts of specialist. Dyslexiezorg wordt vergoed door uw gemeente.
Veelzeggend is sinds 2009 gevestigd in Wolvega en heeft naast Appelscha vestigingen in Steggerda, Oldeberkoop en Munnekeburen. In februari 2015 heeft Veelzeggend als derde logopediepraktijk van Friesland met goed gevolg de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie behaald. Veelzeggend heeft een 100% conformscore behaald op alle onderdelen.


De logopedisten van Veelzeggend streven naar het leveren van kwaliteit, zodat zij de cliënten zorg kunnen aanbieden die past bij de cliënt en de hulpvraag. De visie van Veelzeggend is het bieden van effectieve en efficiënte logopedische zorg (advies, onderzoek en/of behandeling), afgestemd op de hulpvraag van de cliënt. De samenwerking tussen medewerkers is van groot belang voor de cliënten en voor de praktijk als geheel. Deze visie werd onderstreept en kwam overeen met de 100% conformbeoordeling. Met het behalen deze audit staat vast dat de logopedisten van Veelzeggend voldoen aan alle kwaliteitseisen die voor u als cliënt van belang zijn.

Er komen veelal kinderen in de praktijk n.a.v. de preventieve logopedische screening van Werkgroep Logopedie Ooststellingwerf op de basisscholen. Daarnaast kan de consultatiebureau-arts, huisarts of specialist kinderen verwijzen wanneer zij vermoeden dat het kind achterloopt met de spraak-taalontwikkeling of wanneer er sprake is van afwijkend mondgedrag. Of natuurlijk wanneer uzelf als ouder een vermoeden heeft dat uw kind baat heeft bij logopedisch onderzoek en/of behandeling.


Het is mogelijk om vrijblijvend langs te komen voor logopedisch advies. Daarnaast komen ook volwassenen met bijvoorbeeld stem- of hyperventilatieproblemen in de praktijk. Wanneer cliënten niet naar de praktijk kunnen komen, verzorgen Jeanet en Erica ook huis-aan-huisbehandelingen.


Bij Veelzeggend kunt u ook terecht voor onderzoek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Dit wordt sinds januari 2015 vergoed door uw gemeente. Veelzeggend is aangesloten bij Pento Dyslexienetwerk. Dit is een netwerk van verschillende logopedisten in Friesland en Groningen in samenwerking met Pento Audiologisch Centrum.


Op deze manier kan de praktijk voor iedereen die problemen ervaart met de communicatie een helpende hand bieden.


Voor inlichtingen, vragen en/of aanmeldingen kunt u bellen naar 0561-61 85 68 of het contactformulier invullen. 


Wij hopen u te begroeten in onze nieuwe praktijkvestiging in Appelscha!

De zomervakantie is begonnen en wij werken volgens het vakantierooster

De zomervakantie is alweer begonnen en wij werken dit jaar wederom volgens een vakantierooster. Veelzeggend is de hele vakantie bereikbaar en geopend via het vakantierooster. 

Mocht u ons willen bereiken, dan kan dit door telefonisch contact op te nemen via 0561-61 85 68 of door een mail te sturen naar info@veelzeggend.nl


Wij wensen jullie een goede zomer!

Europese dag van de logopedie

Vrijdag 06-03-15 


Op 6 maart is het de (Europese) Dag van de Logopedie. Deze dag staat in het teken van taalontwikkelingsstoornissen en de invloed hiervan op het lezen en schrijven.


De (Europese) Dag van de Logopedie is opgericht om aandacht te vragen voor spraakontwikkeling voor peuters tot 4 jaar. Deze dag wordt in heel Europa aangegrepen om allerlei campagnes te starten om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.


Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) komt vaker voor dan autisme of ADHD: 5% tot 7% van alle kinderen in Nederland heeft een TOS. Een kind met TOS heeft hier zijn hele leven mee te maken, waardoor het van groot belang is dit zo vroeg mogelijk te signaleren. Tijdig beginnen met de behandeling kan leer-, gedrags- en maatschappelijke problemen voorkomen.

Met diverse acties via krant en tv wordt TOS onder de aandacht gebracht zodat de signalen van TOS tijdig worden herkend. Ook wordt ingegaan op de  stappen die u als ouder kunt nemen om tot de juiste diagnose en behandeling te komen.

Kwaliteitstoets Logopedie behaald: 100% conform!

26-02-15


Wij zijn enorm blij en trots, want vorige week vrijdag (20 februari 2015) hebben wij de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie behaald met 100% conformscore! Dit betekent dat wij op alle onderdelen de maximale score hebben behaald.


Wij zijn hiermee de derde logopediepraktijk in Friesland die de Kwaliteitstoets heeft behaald. De Kwaliteitstoets Logopedie werd afgenomen door Health Care Auditing. Dit is een onafhankelijk auditbureau met ruime ervaring in het uitvoeren van audits.
De Kwaliteitstoets Logopedie is een onderdeel van het inkoopbeleid van een aantal zorgverzekeraars en maakt de kwaliteit van de logopediepraktijk inzichtelijk. Het gaat hierbij om het logopedisch handelen (de dossiervorming) en de praktijkorganisatie. De audit heeft inzicht gegeven in de kwaliteit van de processen, producten en diensten in de praktijk.


Met het behalen van deze audit staat vast dat de logopedisten van Veelzeggend voldoen aan alle kwaliteitseisen die voor u als cliënt van belang zijn.

Wist u dat?

Wist u dat Boer Boris ook bij ons in de praktijk is gekomen?

'Boer Boris gaat naar zee' is hét prentenboek van 2015. Op de website van de Nationale Voorleesdagen kunt u leuke voorleestips vinden.
De nationale voorleesdagen zijn alweer voorbij, maar als u de informatie nog wilt nalezen, dan kan dat via deze link: https://www.nationalevoorleesdagen.nl/


Wist u dat Jeanet en Erica de cursus 'Geregeld!' volgen? 'Geregeld!' is een methodiek voor de aanpak van de meest hardnekkige spellingproblemen. Dit is een vijfdaagse cursus.


Wist u dat volgende week vrijdag een audit plaatsvindt in onze logopediepraktijk? Wij hebben de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie aangevraagd om inzicht te krijgen in de kwaliteit van onze logopedische zorgverlening. Wij willen graag transparant en op een goed niveau werken en door middel van de audit worden de goede punten en verbeterpunten gesignaleerd, zodat wij onze logopedische zorgverlening kunnen optimaliseren.
Wij houden u op de hoogte van de uitkomst!

Veelzeggend
Tulpstraat 16 
8471KL Wolvega, Friesland

0561-61 85 68

info@veelzeggend.nl

KvK: 01143770

Privacyverklaring

Voor een logopedist en dyslexiespecialist gaat u vanzelfsprekend naar Veelzeggend

Openingstijden

Maandag 08:30 - 17:30

Dinsdag 08:30 - 21:00

Woensdag 08:30 - 17:30

Donderdag 08:30 - 17:30

Vrijdag 08:30 - 17:30

Behandeling op overige avonden alleen in overleg