Betekenisvolle coaching door de logopedisten van Veelzeggend

Wij bieden coaching aan kinderen en volwassenen die niet voor vergoede logopediebehandeling of dyslexiebehandeling in aanmerking komen. De coaching kan zowel individueel als in kleine groepjes plaatsvinden.


Het voordeel van de coaching is dat het hele traject naar wens ingevuld kan worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw zoon/dochter moeite heeft met bepaalde spellingcategorieën; deze specifieke categorieën kunnen dan getraind worden. De inhoud van de coaching wordt individueel afgestemd. Vaak is het belangrijk om ook contact te hebben met de leerkracht van uw kind, zodat de spellingregels met dezelfde termen worden geoefend. Op deze manier is de kans van slagen groot, omdat er geen verwarring kan ontstaan over de spellingregel. 


Het kan ook zo zijn dat uw zoon/dochter moeite heeft met lezen en dat er specifiek getraind moet worden op het verbeteren van de leesstrategie of het leesniveau van uw kind. 


Het specifiek trainen op het gebied van spelling en lezen valt niet onder de logopedische vergoeding van de zorgverzekeraar en wordt ook niet vergoed door de gemeente. 


De prijs is € 26,50 per sessie van 30 minuten.
Wanneer u een strippenkaart aanschaft van 10 keer, kost deze € 250, -. De strippenkaart is 365 dagen geldig. 


Een coachingstraject start vaak met een vrijblijvend gesprek (telefonisch of in de praktijk) met de ouder, zodat we in alle rust de wensen kunnen bespreken. Wij kiezen er vaak voor om dit zonder uw zoon/dochter te doen, omdat we op die manier voorkomen dat er over uw kind wordt gesproken, terwijl hij/zij erbij zit.
Als we na het vrijblijvende gesprek overeen zijn gekomen dat er gestart gaat worden met het traject, dan wordt in de eerste sessie altijd met uw kind besproken wat hij/zij belangrijk vindt en graag wil leren. Op deze manier maken wij de kinderen eigenaar van hun eigen leertraject. Dit wordt vaak als heel prettig ervaren door de kinderen (en door ons). 


Heeft u meer vragen? Neem contact met ons op via 0561-61 85 68, info@veelzeggend.nl of gebruik het contactformulier.

Laat u gratis adviseren