Logopedie, een logische keuze bij taal- en spraakproblemen

Een logopedist kan bij veel verschillende soorten klachten worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld als uw kind moeite heeft met de uitspraak van woorden of de formulering van hele zinnen. Of bij pasgeboren baby’s die moeite hebben met slikken. Ook voor volwassenen kan een logopedische behandeling, bijvoorbeeld als u stotter- of ademproblemen heeft, een logische keuze zijn. Veelzeggend is gespecialiseerd in kinderlogopedie, maar ook voor volwassenen hebben we toegespitste behandelingen.

Werkgebied logopedie voor kinderen

Het werk van een logopedist is heel divers. De meest voorkomende werkgebieden zijn taal, spraak, afwijkend mondgedrag, stem en gehoor.

Werkgebied logopedie voor volwassenen

Ervaart u problemen op het gebied van ademhaling? Bent u snel hees? Hoest u veel gedurende de dag? Vindt u het lastig om de kern van een verhaal te begrijpen en te onthouden? Heeft u moeite om uw gedachten goed te formuleren of komt u niet meer goed uit uw woorden? Veelzeggend is gespecialiseerd in logopedische behandeling voor volwassenen.

Veelzeggend biedt onderzoek, behandeling en begeleiding wanneer u problemen ervaart op het gebied van communicatie, ademhaling, gehoor, spraak, stemgeving en taal. Samen met u wordt gewerkt naar het behouden en verbeteren van uw vaardigheden.


Sybrine de Haan is onze specialist ouderenzorg en zij biedt deze ondersteuning in Ooststellingwerf. In Weststellingwerf hebben wij een samenwerkingsverband met de logopedisten van Meriant. 

Taalontwikkelingsstoornis signaleren


Enkele signalen bij baby's:
• Brabbelt niet of weinig gevarieerd
• Is opvallend stil tijdens het spelen
• Zegt en begrijpt weinig woordjes
• Is snel boos of verdrietig als je hem/haar niet begrijpt

Enkele signalen bij peuters:
• Maakt nog geen duidelijke zinnen
• Is moeilijk te verstaan
• Brabbelt nog veel en heeft een eigen taaltje
• Er is nog geen gesprekje mogelijk

Verwijzing naar een logopedist

Logopedie valt binnen de basisverzekering. Voor een aantal zorgverzekeraars is het niet meer nodig dat u een verwijsbrief haalt. Veelzeggend is DTL-proof. Dat betekent dat u zelf een afspraak kunt maken en dat we tijdens het eerste contact bepalen of logopedie voor u, of uw kind, geïndiceerd is. Voor sommige verzekeraars is nog wel een verwijzing nodig van een huisarts, tandarts of specialist (bijvoorbeeld kno-arts).

Onderzoek en logopedische behandeling

Na de aanmelding wordt een eerste afspraak ingepland. Tijdens de eerste afspraak is er een intake en een anamnesegesprek, waarin de klachten en uw verwachting worden besproken. Daarna volgt logopedisch onderzoek en worden de resultaten met u besproken. Het behandelplan wordt specifiek voor u (of uw kind) opgesteld en met u besproken. Hierna volgt de logopedische behandeling.

Een therapiesessie duurt 25 tot 30 minuten en heeft meestal een wekelijkse frequentie. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de hulpvraag. Er wordt gewerkt met een logopedieschrift of logopediemap waarin oefeningen geplakt of geschreven worden. Deze dienen thuis een aantal keer per week herhaald te worden.

Evaluatie tijdens het behandeltraject

Voorafgaand aan het behandeltraject wordt door de logopedist, in overleg met de cliënt en/of ouders, een behandelplan opgesteld. Tijdens het behandeltraject evalueren we regelmatig, zodat we het effect van de logopedische behandeling kunnen beoordelen. Op basis daarvan kunnen we met u overleggen of we het behandelplan moeten aanpassen. De regelmaat van het evalueren is afhankelijk van het aantal afgesproken behandelingen.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Wij vinden het erg belangrijk dat wij logopedische zorg bieden die aansluit bij uw wensen. Vandaar dat wij tijdens het behandeltraject regelmatig met u evalueren, maar wij vinden het ook prettig om na afsluiting van het behandeltraject van u te horen hoe u onze zorg heeft ervaren. Het bedrijf Qualizorg voert voor ons het cliënttevredenheidsonderzoek uit. Het invullen van de digitale vragenlijst is geheel anoniem.