Voor iedereen een op maat gemaakte dyslexiebehandeling

Heeft uw kind moeite met lezen, spellen en schrijven? En heeft begeleiding hierbij tot nu toe weinig resultaat opgeleverd? Dan heeft uw kind misschien dyslexie. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven erg moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen lees- en spellingproblemen ook los van elkaar voorkomen. Een dyslexiebehandeling door de dyslexiespecialisten van Veelzeggend helpt uw kind met spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Ook wanneer uw kind nog niet in aanmerking komt voor het dyslexieonderzoek kunnen de dyslexiespecialisten van Veelzeggend u helpen. Klik hier voor meer informatie.

Laat u gratis adviseren

Dyslexie: geworstel met woorden

Het leren lezen en schrijven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het kan zijn dat er in groep 2 al signalen zijn dat het leren van de letters moeilijk gaat of dat er nog geen interesse is in de letters. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Het kan ook voorkomen dat kinderen het heel leuk vinden om te leren lezen, maar dat het niet lukt om de woorden goed te lezen. Soms lezen de kinderen andere woorden dan die in het boek staan of lezen ze een woord heel langzaam letter voor letter en lukt het niet om het hele woord te lezen. Dit zijn enkele voorbeelden van moeilijkheden die in het leesproces kunnen voorkomen. 


Behalve moeilijkheden op het gebied van lezen, kunnen er ook moeilijkheden bestaan op het gebied van spelling. Het Nederlands heeft heel veel spellingregels en het kan voor kinderen echt als een wirwar van regels aanvoelen, waardoor het niet lukt om de woorden goed te schrijven.
Vandaar: dyslexie is een geworstel met woorden!

Samenwerking met Dyslexienetwerk Pento

Wanneer uw kind voldoet aan de eisen van de vergoede dyslexiezorg, kunt u uw kind bij ons aanmelden voor onderzoek. Onze praktijk is namelijk aangesloten bij het Dyslexienetwerk Pento heeft contracten met verschillende gemeenten. Dyslexienetwerk Pento is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en is in het bezit van het keurmerk. 


Tijdens de aanmelding hebben wij enkele vragen voor u en daarna sturen wij u 2 aanmeldingsformulieren toe. Dit kan digitaal of per post. Wij vragen u en de school van uw kind om het aanmeldingsformulier in te vullen en te voorzien van de benodigde informatie. Nadat u de formulieren opgestuurd heeft, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Daarna worden de formulieren en de toegestuurde informatie doorgenomen. Wanneer blijkt dat uw kind aan de criteria voor de vergoede dyslexiezorg voldoet, ontvangt u een uitnodiging voor het onderzoek.

Na het onderzoek volgt een adviesgesprek waarin de uitkomsten van het onderzoek met u besproken worden. Het vergoede behandeltraject kan starten wanneer geconcludeerd is dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Wanneer er geen vergoede behandeling gestart kan worden, dan bespreken we met u welke stappen u kunt nemen om alsnog extra begeleiding voor uw kind te krijgen.

Voor meer informatie en het aanmelden van uw kind voor de vergoede dyslexiezorg kunt u contact met ons opnemen: 0561-61 85 68 of via de mail

Meer over Dyslexienetwerk Pento

Actuele informatie over dyslexie


Bij het Steunpunt Dyslexie van oudervereniging Balans en Masterplan Dyslexie is veel actuele informatie te vinden over Dyslexie. Bezoek de websites voor extra informatie:

Het behandeltraject


Ons behandeltraject onderscheidt ons van andere dyslexie aanbieders. Wij werken namelijk niet met een standaardtraject, maar spitsen onze behandeling echt toe op de mogelijkheden van uw kind. Naar aanleiding van het onderzoek wordt er gekeken wat uw kind al goed beheerst en wat hij/zij nog lastig vindt. Daarnaast vragen we altijd wat uw kind zelf wil leren.

Deze informatie vormt de basis van het behandeltraject. We werken met specifieke behandelplannen voor een bepaalde periode en deze worden altijd met u besproken. Daarbij wordt grondig geëvalueerd, waarna het plan zo nodig bijgesteld wordt.

Samenspraak met andere dyslexiespecialisten

Veelzeggend is aangesloten bij Dyslexienetwerk Pento. Dit netwerk is een samenwerking tussen Pento Audiologisch Centrum Friesland en een aantal praktijken voor logopedie en dyslexiezorg, waaronder Veelzeggend. Het netwerk bestaat uit orthopedagoog- generalisten/dyslexiespecialisten, een psychologisch assistent en een aantal vrijgevestigde logopedisten en dyslexiespecialisten in Friesland en Groningen.

Afspraak maken met een dyslexiespecialist

Wat doet het Dyslexienetwerk Pento?

Dyslexienetwerk Pento voert onderzoek en behandelingen uit binnen de vergoede dyslexiezorg. Sinds 2015 wordt de dyslexiezorg vergoed door de gemeente, mits aan de criteria voor onderzoek is voldaan. Voor deze zorg komen basisschoolkinderen in aanmerking waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige vorm van dyslexie, zonder andere (leer)stoornissen. Een vermoeden van dyslexie kan ontstaan wanneer de ontwikkeling op het gebied van het technisch lezen en/of het spellen ernstig achter blijft, ondanks minimaal een half jaar intensieve begeleiding.